A kutya (Canis familiaris) viselkedése

(óravázlat Peter Kabai )

 

A gyakorló állatorvos számára a kutya viselkedésének mélyebb ismerete fontos lehet, mert:


 

1) Etológiai háttér

a) az etológiai vizsgáaltok szintjei (N. Tinbergen szerint)

  1. evolúció (egy viselkedés kialakulásának evolúciós története, illetve a mozgatórugók feltárása),
  2. funkció (a viselkedés fitneszre gyakorolt következménye),
  3. mehanizmus (a viselkedés neurális, genetikai szabályozása),
  4. ontogenezis (egyedfejlődés, érés, tanulás).

Pl. támadó póz

1) evolúció: a harapás ritualizációja
2) funkció: következtében a megtámadott kutya elmenekül
3) mechanimus: tesztoszteron, thalamikus "támadó központ" stb.
4) ontogenezis: felnőtt kanok, tanulás - kiképzés

 

 

 

 

 

b) az etológiai vizsgálatok metodikája

 

c) "öröklött" vagy "tanult" viselkedés

Operacionális kategóriák:

örökölhetőség: a genetikai variancia hányada a teljes varianciában (mértéke populációnként változhat)

vizsgálata:
szelekciós előrehaladás
szülő-utód összehasonlítás
beltenyésztett vonalakból mendeli keresztezés (Scott vizsgálata az ugatás örökölhetőségéről)

génmechanizmus: géntérképezés, szekvenálás, a produktumok azonosítása és a funkció vizsgálata. Ehhez genetikai markerek szükségesek. (Kutya genom projekt)

Genetikai markerek: ismert helyű lokuszok a kromoszómán (Kattints a képre, ami a kutya 1. kromoszómáját ábrázolja)

A kutya DNS szekvenciák száma exponenciálisan növekszik. Jelenleg (2002. május) 11706 szekvenciát tartalmaz a GénBank

Kutya genom projekt honlapja:
http://www.fhcrc.org/science/dog_genome/dog.html vagy
http://mendel.berkeley.edu/dog.html

 

Tudományos híreim: ..\..\news\2000\ns-gen-00-05-dog_genome.html

tudományos cikk tiszta vonalak genetikájáról:
http://link.springer-ny.com/link/service/journals/00335/bibs/0011009/00110741.html

Magyarul: bennünk van a kutyagén!
"A kutatók 1989 óta huszonegy olyan génrendellenességet azonosítottak és írtak le, amely kizárólag a kutyákra jellemző. Ezek felét az elmúlt négy évben. A leglátványosabb felfedezés a dobermannoknál, dán dogoknál, és a labradoroknál előforduló narkolepsziáért (kóros aluszékonyság) felelős gének és mutációk felfedezése volt. „A kutya tárta fel előttünk az emberi narkolepszia titkát. Így új gyógymódokat fejleszthetünk ki és jobban megérthetjük az alvást magát.” – mondta a felfedezést jegyző Emmanuel Mignot. A professzor úgy vélte, a gének megismerésének köszönhetően, tenyésztéssel, húsz éven belül eltűnnek ezek az egy génhez köthető genetikai rendellenességek. A kutyák géntérképének elkészítését egyébként döntő részben az Amerikai Ebtenyésztők Szövetsége finanszírozza. "- index.hu

d) normális, abnormális és kóros viselkedés

Normalitás: nincs jó definíció

Feltételezés:

Következtetés:

Példa: veszettség vírussal fertőzött rókák kóborlása

(A parazita - gazda érdeket Rózsa Lajos cikke tárgyalja. PubMed)

vita a normalitás kérdéseiről: http://www.geocities.com/Heartland/Plains/2913/a-english/pathology.html (or at this server)


2) A kutya származása

A származás tisztázása több szempontból fontos

Korábbi hipotézisek:

DNS vizsgálatok alapján most a kérdést másképpen látjuk (ábra):

Forrás:
Vila et al, Science 276(13)1997 (kivonat: PubMed, teljes cikk: Science)
Wayne et al, Bioessays 1999 (kivonat: Pubmed)

A kérdés nincs lezárva, a DNS alapján történő időmeghatározás hibája nagy.


ÚJ: egy újabb vizsgálat szerint a kutya domesztikációja kb. 15000 évvel ezelőtt kezdődött
http://www.korridor.hu/cikk.php?cikk=100000045250

 

 


3) A farkas viselkedése

Viselkedés ökológia:

Rangsor a hímek és a nőstények között. Szaporodó pár: a nem rokon domináns hím és domináns nősény. A falka többi tagja rokon (Smith et al. 1997. Is Incest Common In Gray Wolf Packs? BES 8(4), free at http://www.npwrc.usgs.gov/resource/2000/wfincst/wfincst.htm)

Kooperatív vadászat: nagyobb testű vad elejtése csak így lehetséges

Közös territórium védelem: 100-600 négyzetkilométer, szagjel, vonyítás.

Link: http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/canis/c._lupus_lycaon

 

 

Viselkedés szignálok (www)

A dominancia harc korai életkorban elkeződik. Konfliktus esetén
a magas rang jelzése ritualizált fenyegetés: felhúzott íny, felmeredő nyakszőrzet stb.
az alacsony rang jelzése rituaizált védekezési pozició: zárt száj, hátracsapott fül, lesimuló szőrzet.
a kettő keveréke (ld. ábra) a tipikus agresszív testtartás (vicsorgás hátrahúzott füllel)

Az elért státuszt viselkedéssel jelzik. Mivel a farkasok felismerik egymást egyedileg, a közvetlen, durva kompitició viszonylag ritka a rangban nagyon különböző egyedek között..

 


 

A kutya érzékszervei

Látás

Ábra Dr P'-től: http://www.uwsp.edu/psych/dog/dog.htm

A kutyának kétféle csap pigmentje van ( 555 nm és 430-435 nm érzékenyésggel). A kutya nem "színvak", látása a legtöbb emlőshöz hasonlóan bikromatikus (az emberé és egyéb főemlősöké trikromatikus)
A kutya látásában fontosak a pálcikák (508 nm). Látása szürkületi fényben felülmúlja az emberét.

 

 

 

 

 

Hallás: 20-50 ezer Herz között (az ember számára "ultra" hangot ézrékeli. Az intenzív magas hang fájdalmat okozhat.

Szaglás: az orr légcseréje nyugalomban megegyezik a tüdőével. Szagláskor az orr ventillációja megnő. Szagláskor a kilégzett levegőt oldalra irányítja orrával. Ezzel a kifújt levegő nem keveredik a szagingert tartalmazó belélegzett levegővel, és folyamatos légáram alakul ki a forrástól az orr felé (többet erről itt).

A szaganyagok az orr nyálkahártya specifikus receptoraihoz kötődnek. (G proteinhez kötött, 7 transzmembrán receptorok). A kutyaféléknél eddig 4 gén alcsaládot találtak. A receptor gének számában nem volt különbség a fajták között (PNAS).

A szagmunkávan meglévő különbség a fajták között valószínüleg nem a szagérzékelés képességbeli különbségre, hanem a munka egyéb követelményeire (koncentráló képesség, motiváció stb.) vezethető vissza.

 

Viselkedésformák

ld. Janza Frigyes jegyzetét

 

Pszichológia

A kutya emocionális lény, karaktervonásai sok hasonlóságot mutatnak az emberével. Például Draper (PubMed) 56 kutyafajta egyedeinek viselkedésvizsgáalta alapján értelmezni tudta a kutyák tulajdonságait az emberi személyiségmodellek alapján.

A kutya fontos modellé válhat a pszichiátriai kutatásokban. Rágcsálóknál nem, de kutyáknál könnyen kifejlődhet pl. valódi kényszeres viselkedés, ami lehetővé teszi a gyógyszeres kezelés hatásmechanimusának vizsgálatát.

Jelenleg elsősorban neurodegenerativ betegségek modellezésére használják (Barsum et al. PubMed).

Csányi és mtsai a kutya - gazda közötti kötődést vizsgálták egy klasszikus humán tesztben (Ainsworth). Eredményeik szerint a kutya emberhez való kötődése analóg a humán illetve csimpánz anya-gyerek kapcsolattal (PubMed).

 

Kognitív képességek, kooperáció

Koevolúció ember és kutya között? itt és itt

Kognitív képességek? New Scientist száma Csányi professzor csoportjának eredményeiről részlet 
A kutyák értelmezik az emberi gesztusokat (abstract)

Csányi szerint: a kutya és az ember képes arra, hogy feladatmegoldás közben váltogassa a vezető-irányított szrepet.

 

Korai szocializáció

Születéskor: vakok és nem hallanak

14-21 nap: szociális interakciók (először invesztigáció, majd játék és agonisztikus interakciók. ugatás legkorábban 18. nap.

4. hét: önálló járás

6. hét: elválasztás

4-5. héttől 12. hét: a szocializáció szenzitív periodusa (idegentől való félelem csúcsa 8 hetes korban)

Gazda - kölyök kapcsolat hasonló az anya - gyerek kapcsolathoz (Ainsworth test)

Fontos: a szenzitív periodusban elszigetelt kutya felnőtt korban kevésbé barátságos az idegenekkel.

 


Problémás viselkedések

normális viselkedés, de nem helyénvaló (idegen kutyák megtámadása)
abnormális v. patológiás viselkedés (farokkergetés)

 

Megoldás: viselkedés terápia (gyógyszeres kezeléssel vagy anélkül)

A kutya családtag, illetve értékes munkatárs: a viselkedésterápia jelentősége növekszik

Viselkedésterápia: önálló terület, speciális képzéssel (pl. ld. Anthrozoology Institute)

A viselkedésterápia integrálja az etológia, pszichológia és farmakológia eredményeit

 

Etológia

A problémás viselkedés értelmezése a természetes viselkedésformák szempontjából (evolúció, mechanizmus, funkció, ontogenezis).

 

Psychology

 

Farmakológia

A kutya fontos modellé válhat, humán pszichofarmakonok tesztelése kutyán nemrég kezdődött (pl. 1, 2, 3.)
A kutatás erdményei a kutya terápiában is hasznosítható lesz.

 

A viselkedés terápia gyakorlata

A terapeuta a gazda panaszából indul ki. Legjobb volna a kutyát természetes környezetében megfigyelni (családban), ez azonban ritkán lehetséges. Kétség esetén kérni kell a gazdát, hogy "adatokat" gyűjtsön. (pl. hányszor, milyen hosszan ugat a kutya, mi váltja ki az ugatást stb.)

A gazda elmondása (és feljegyzései) alapján kell tisztázni, hogy a jelenség valójában

A jelenség megértése után a körülmények tisztázásával kell megpróbálni a valószínű okokat feltárni, és ez alapján tanácsot adni.

 

Források (in Eglish):

There are plenty of websites now dealing with many aspects of dog behaviour therapy. One of the best, with many link is Dr. P's (Prof. Plomsky) dog training home page of the University of Wisconsin, at http://www.uwsp.edu/acad/psych/dog/lib-prob.htm

Another professional site is the homepage of the Assoc. of Pet Behav. Counsellors: http://www.apbc.org.uk, with very useful articles on behavioural problems at http://www.apbc.org.uk/articles.htm

An excellent source for dog behaviour therapy is at the APPLIED ETHOLOGY HOME PAGE http://www.usask.ca/wcvm/herdmed/applied-ethology/

The International Society for Anthrozoology http://www.soton.ac.uk/~azi/isaz1.htm provides Diploma/MSc courses in Companion Animal Behaviour Counselling.

 

Gyakori problémák:

Agresszió

Szinte havonta értesülünk végzetes kimetelű támadásról, amelyet kutyák követnek el idegenekkel szemben. Az enyhébb kimenetlű támadások zöme azonban rejtve marad, és ez torzítja a statisztikát.

Frawley felmérése szerint (page on aggression)

Az agresszió kialakuklásának veszélye megfelelő neveléssel csökkenthető:

. Az agresszió típusai

Sikeres terápiához azonosítani kell az agresszió típusát. Az idős kutyák nyílt, kontrolálhatatlan agressziója nehezen kezelhető. Fiatal korban a domináns agresszió kialakulását folyamatában kell megakadályozni. Fontos, hogy a gazda biztosítsa, hogy a kutya bármelyik családtagnak engedelmeskedjék.

Az agressziót gyakran félelem, vagy meglepetés váltja ki. Sok kutya akkor harap, amikor hirtelen meglepik, álmában rálépnek stb. (Érdemes megvizsgálni a kutya hallását is ilyen esetben.) A félelem kiváltotta agressziót -a dominancia fenntatása mellett- nyugtatással lehet csökkenteni.

további olvasnivaló az agresszióról: WWW

 

Szeparációs félelem
http://www.usask.ca/wcvm/herdmed/applied-ethology/behaviourproblems/anxiety.html
http://www.vetinfo.com/dsepanx.html

tünet a gazda távozása után:
ugatás, nyüszítés,
destruktív viselkedés
agresszió a maradókkal szemben
a gazda távozását követő fél órában csúcsosodik

okai:
öröklött prediszpozíció
fiatalkori trauma (pl. túl korai elválasztás)
lényeges változás az életmódban (költözés)
a gazda tartós távolléte
új családtag megjelenése
bizonytalan helyzet

terápia:
nem a tünetet kell kezelni (pl. büntetés a rágásért)
deszenzitizáció (a gazda kontaktusfelvétel nélkül távozik, és néhány perc múlva kontaktus felvétel nélkül tér vissza)
távozáskor megnyugtató ingerek (TV vagy rádió bekapcsolva marad stb)
nyugtató alkalmazása a deszenzitizáció kezdetén (később el kell hagyni)
általános biztonság megerősítése (kiegyensúlyozott, struktúrált környezet)

 

Egyéb gondok (angolul):

 

 

Get back to http://bio.univet.hu

 

Interesting dog links

EthoDog: homepage for dog ethology, in Spanish only: http://www.ethodog.com/

Drog training book, free: http://home.adelphia.net/~nuxodom/download.htm